طراحی و ساخت گلخانه:

طراحی و ساخت گلخانه: گروه آیدیاپلاس با سابقه مفید در زمینه طراحی و ساخت گلخانه و اتصالات آن یکی از معتبر ترین مراکز طراحی و ساخت گلخانه در کشور محسوب میگردد. ما همواه می کوشیم تمامی نیازهای شما کشاورزان عزیز را تامین نمائیم تا تنها دغدغه شما تمرکز بر تولید محصولی ناب و با کیفیت باشد. گروه آیدیاپلاس با سابقه مفید در زمینه انواع تجهیزات تجهیزات گلخانه و اتصالات آن یکی از معتبر ترین مراکز تهیه و فروش تجهیزات در کشور محسوب میگردد. ما همواه می کوشیم تمامی نیازهای شما کشاورزان عزیز را تامین نمائیم تا تنها دغدغه شما تمرکز بر تولید محصولی ناب و با کیفیت باشد. گروه آیدیاپلاس با سابقه مفید در زمینه انواع تجهیزات و اتصالات آن یکی از معتبر ترین مراکز تهیه و فروش تجهیزات در کشور محسوب میگردد. ما همواه می کوشیم تمامی نیازهای شما کشاورزان عزیز را تا

 

طراحی و ساخت گلخانه و نصب انواع سازه های گلخانه ای، سایبان و ضد تگرگ

گلخانه های با پوشش پلاستیک، در انواع مدل با توجه به نوع اقیم، نوع کشت و سلیقه مشتری در مدل های ذکر شده در جدول زیر قابل ارائه می باشد. سازه های طراحی شده توسط متخصصین  ما در برابر  18-22 کیلوگرم در متر مربع بار برف (با توجه به نوع منطقه و سیستم گرمایشی)،  100-140 کیلومتر بار باد (با توجه به جهت وزش و وضعیت پنجره ها) مقاومت دارند.