مطالب توسط محمد فروتن

مقایسه بذر ارقام گل جعفری

مقایسه ارقام بذر گل جعفری رقم Taishan شرکت Pan American با رقم Antigua شرکت Goldsmith ارقام بذر گل جعفری Taishan روزکوتاه هستند. زمانی که طول روز کمتر از ۱۴ ساعت باشد گل ها ظاهر می شود و در طول روزهای بیشتر از ۱۴ ساعت حدود ۲ هفته گلدهی با تاخیر مواجه خواهد شد. در تصویر […]

کود آهن و مصرف بالای آن در ایران

کود آهن و مصرف بالای آن در ایران کود آهن در PH های تقریبا اسیدی بهترین جذب را دارد. از آنجا که در اکثر مناطق ایران خاک ها قلیایی بوده و PH بیشتر از ۷ را دارند جذب آهن موجود در خاک با مشکل مواجه میگردد. لذا برای افزودن آهن به این خاک ها حتماً […]

هورمون اکسین را بهتر بشناسیم.

هورمون اکسین را بهتر بشناسیم هورمون اکسین نام یک گروه از هورمون های گیاهی است که اثرات مختلف بر روی گیاهان دارد. از عمده ترین اثرات اکسین طویل شدن سلول های گیاهی است. از جمله کاربردهای این هورمون می توان به موارد زیر اشاره کرد: – تنک کردن پایداری میوه‌های در حال رشد و گلها […]

کودهای NPK را بیشتر بشناسید

اعداد روی کودهای NPK بیانگر چه چیزی هستند؟ اگر از کودهای NPK استفاده کرده باشید مطمئناً اعدادی که بیانگر ترکیبات این کودها هستند را نیز شنیده اید. برای مثال کود ۲۰-۲۰-۲۰ و یا ۳۰-۵-۱۵ و ۳۶-۱۲-۱۲ این اعداد به همان ترتیبی که بیان می شوند نشان دهنده درصد عناصر NPK هستند. برای مثال کود NPK […]

اثرات، کمبود و بیشبود روی

روی (Zinc) حضور در ساختمان چند آنزیم مهم از نقش های عنصر روی در گیاهان است. تمام عناصر کم مصرف وقتی غلظت آن ها در حد کمبود باشد باعث اثر روی فتوسنتز شده و عملکرد گیاهی را تحت تاثیر خود قرار می دهند. توجه کافی به میزان عناصر موجود در خاک و نیاز گیاه به این عناصر تضمین […]

اثرات، کمبود و بیشبود مس

مس (Copper) مس برای ساخته شدن کلروفیل اساسی ترین ماده برای انجام عمل فتوسنتز درگیاه است علائم کمبود – توقف یا کاهش رشد و کاهش فاصله میانگره ها و کوچک ماندن برگ ها – ایجاد لکه های زردرنگ بین رگبرگ های برگ های کاملاً بالغ – سبز بی رنگ یا کم رنگ و یا برنزی […]

اثرات، کمبود و بیشبود بر

بر (Boron) – عنصر بر برای انجام تقسیم سلولی و تمایز یابی بسیار مهم است. – برای تکثیر و فعالیت ریشه ها ضروری است. – قابلیت دسترس بور در خاکهای شنی (پ هاش بالا) که اغلب به عنوان بستر کشت در گلخانه ها بکار می رود پائین است ، – کیفیت آب تعیین خواهد کرد […]

اثرات، کمبود و بیشبود منگنز

منگنز (Manganese ) – در فعال کردن چندین آنزیم مختلف در گیاه که افزایش دهنده فتوسنتز و هورمون اکسین هستند نفش دارد. – گاهی ممکن است کمبود منگنز با کمبود آهن اشتباه می شود چون علائم بسیار مشابه است. علائم کمبود – علایم کمبود بیشتر در برگها شکل می گیرد. – مشخص ترین علایم کمبود منگنز […]

اثرات و نقش آهن در گیاه

آهن (Iron) برای ساخته شدن کلروفیل اساسی ترین ماده ای که برای انجام عمل فتوسنتز در گیاه لازم است آهن است علائم کمبود علائم روی برگهای بسیار جوان انتهایی بوته ظاهر می شود جوانترین برگهای باز شده به رنگ زرد-سبز و یا زرد در آمده اما رگبرگ ها سبز باقی می ماند. توقف رشد شاخسارها و […]

اثرات، کمبود و بیشبود گوگرد

گوگرد (Sulphur ) معمولاً به واسطه مصرف کودهای با بنیان سولفاته مثل سولفات پتاسیم یا سولفات آمونیوم کمبود گوگرد به ندرت اتفاق می افتد. استفاده یا مصرف بیش از حد گوگرد باعث افزایش شوری محیط کشت (خاک یا غیرخاکی) می شود و می توان باعث کاهش جذب مولیبدن گردد. کمبود باعث ایجاد زرد برگی عمومی و ایجاد هاله قرمز رنگ […]