عناصر پرمصرف و کم مصرف را بشناسید

عناصر پرمصرف و کم مصرف را بشناسید

عناصر پرمصرف و کم مصرف : بطور کلی گروهی از عناصر خاص در جدول تناوبی عناصر، مورد نیاز تمامی گیاهان می باشند که در دوره های مختلف رشد گیاهی به مصرف گیاه می رسند. میزان مورد نیاز این عناصر در گیاهان مختلف متفاوت است، اما به طور کلی از نظر میزان استفاده گیاهان از این عناصر، به دو دسته ماکروالمنت یا عناصر پر مصرف و میکرو المنت یا الیگو المنت یا عناصر کم مصرف تقسیم بندی می شوند.

عناصر پرمصرف و کم مصرف
تفاوت عناصر کم مصرف و پرمصرف نه در تعداد دفعات مصرف بلکه در میزان مصرف آنهاست. بسیاری به اشتباه تصور می کنند، عنصر کم مصرف را باید به دفعات کم ولی به مقدار زیاد استفاده کرد، در صورتی که عکس این موضوع صادق است. یعنی در تغذیه گیاه،  هر وقت ازت یا فسفر به گیاه داده شد، لازم است از کود آهن هم استفاده شود ولی به مقدار بسیار کمتر (در کشت هیدروپونیک)

 ماکروالمنت های مورد نیاز گیاه (عناصر پر مصرف):

ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد (کلسیم به مقدار فراوان در خاک های ایران وجود دارد که گاهی مشکل ساز هم می شود)

میکروالمنت های مورد نیاز گیاه (عناصر کم مصرف):

آهن، منگنز، بر، مس، روی، مولیبدن، کلر، سدیم