اثرات، کمبود و بیشبود پتاسیم

/
پتاسیم (Potassium ) نقش در گیاه - در گیاه پرتحرک است و اثر بال…

اثرات، کمبود و بیشبود فسفر

/
نقش فسفر در گیاه فسفر یکی از ۱۷ عنصر ضروری برای رشد گیاه است که …

اثرات، کمبود و بیشبود ازت

/
ازت (Nitrogen)    مقدار ازت مورد نیاز گیاه بسته به گونه گیاه ، مرحله…

عناصر پرمصرف و کم مصرف را بشناسید

عناصر پرمصرف و کم مصرف را بشناسید عناصر پرمصرف و کم مصرف : بطور کلی گرو…