هورمون-اکسین

مقایسه بذر ارقام گل جعفری

/
مقایسه ارقام بذر گل جعفری رقم Taishan شرکت Pan American با رق…
کود آهن

کود آهن و مصرف بالای آن در ایران

/
کود آهن و مصرف بالای آن در ایران کود آهن در PH های تقریبا اسیدی …
هورمون-اکسین

هورمون اکسین را بهتر بشناسیم.

/
هورمون اکسین را بهتر بشناسیم هورمون اکسین نام یک گروه از هورمون ه…
هورمون-اکسین

کودهای NPK را بیشتر بشناسید

اعداد روی کودهای NPK بیانگر چه چیزی هستند؟ اگر از کودهای NPK …
هورمون-اکسین

اثرات، کمبود و بیشبود روی

/
روی (Zinc) حضور در ساختمان چند آنزیم مهم از نقش های عنصر روی…
هورمون-اکسین

اثرات، کمبود و بیشبود مس

/
مس (Copper) مس برای ساخته شدن کلروفیل اساسی ترین ماده برای ا…
هورمون-اکسین

اثرات، کمبود و بیشبود بر

بر (Boron) - عنصر بر برای انجام تقسیم سلولی و تمایز یابی بسیار مهم است…
هورمون-اکسین

اثرات، کمبود و بیشبود منگنز

منگنز (Manganese ) - در فعال کردن چندین آنزیم مختلف در گیاه که افزایش …
هورمون-اکسین

اثرات و نقش آهن در گیاه

آهن (Iron) برای ساخته شدن کلروفیل اساسی ترین ماده ای که برای انجام…
هورمون-اکسین

اثرات، کمبود و بیشبود گوگرد

گوگرد (Sulphur ) معمولاً به واسطه مصرف کودهای با بنیان سولفات…
هورمون-اکسین

اثرات، کمبود و بیشبود منیزیم

نقش منیزیم در درختان میوه منیزیم تنها عنصر فلزی موجود در کلروفیل می‌…
هورمون-اکسین

اثرات، کمبود و بیشبود کلسیم

کلسیم (Calcium) کلسیم یک عنصر ضروری برای گیاه است که بین ۲/۰ تا ۵/…