بسته بندی بذر گل و گیاهان زینتی و سبزیجات جهت مصارف خانگی

استفاده از بهترین و مرغوبترین نوع بذر
بسته بندی شکیل به همراه روش کاشت استاندارد هر گونه
بسته بندی در پاکت های آلومینیومی به منظور ضد آب شدن و افزایش دوام بذر